top of page
珍珠系列│燭台&花器

珍珠系列│燭台&花器

圓渾的曲面披著透著微光的白色,靜謐而溫暖的閃耀著。

Size S Ø12 x 高10 cm / 物重 300 g
Size M Ø14.5 x 高13 cm / 物重 500 g
Size L Ø18 x 高15 cm / 物重 700 g
bottom of page